OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAZI İLE BİLDİRİM TEBLİĞİ 2024

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAZI İLE BİLDİRİM TEBLİĞİ 2024

18 Nisan 2024

OYUNCAKSIZ ÇOCUKLAR İÇİN DERNEĞİ DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
YAZI İLE BİLDİRİM TEBLİĞİ

Yönetim kurulumuzun 15.04.2024 tarihli ve 07 sayılı kararıyla yapılmasına karar verilen olağan genel kurul toplantısının günü,     saati, yeri ve gündeminin genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine bildirir tebliğ listesidir.
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 01.05.2024 tarihinde saat 20:00’da dernek merkez adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 15.05.2024 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

             Gündem:
1-Açılış ve Yoklama
2-Divan Heyetinin Seçimi
3-Gelir gider tablolarının ve yönetim denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı okunup ibraya sunulması. 

​​​4-Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

5-Dilek ve Temenniler ve Kapanış