Hakkımızda

01-01-2016 yılında sadece çocuklara oyuncak dağıtmak amacıyla sosyal medyada küçük bir grup olarak başlayan Derneğimiz, daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere Gıda, Kıyafet, ev eşyası, kira ve fatura yardımlarıyla büyüdü. 20-11-2017  tarihinde Resmi kimliğine kavuşarak Dernek statüsü kazanmıştır.

Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”

Âli İmrân Suresi 104. Ayet Meali

2016 yılı itibariyle çalışmalarına başlayan Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği, Rabbimizin “İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve isyan üzerine yardımlaşmayın.” emri üzerine bir araya gelen, paylaşma erdemine sahip gönül insanlarının çabaları ile kuruldu.

Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği, dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayrım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve tüm toplum katmanlarında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak amacıyla kurulmuştur.

Savaş, kıtlık ve doğal afet gibi durumlar nedeniyle dezavantajlı duruma düşen toplumsal grupların sosyo-ekonomik seviyesinin yükseltmek, insanlar arasında ‘iyilik köprüleri’nin kurmak ve insanlık onurunu koruyarak temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak derneğin amaçları arasındadır.

Derneğimiz, her yaştan ve her kesimden gönüllüler ile birlikte daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için projeler geliştirmeye devam etmektedir.

“Dünya iyilikle güzelleşir”

İslamiyet, herhangi bir zaman ve mekanda hayatı olduğu halde bırakmak için değil, onu her zaman ve her yerde geliştirip, yükseltmek için gelmiştir. Bu bilinçle hareket eden derneğimiz, mazlum ve mağdur coğrafyalardaki tüm insanların maddi ve manevi sıkıntılarına çare olabilmek için çalışmaktadır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in “İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır.” sözünden hareketle çalışmalarına başlayan Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği, sosyal dayanışma ve yardımlaşmada öncü bir rol üstlenmek istemektedir.

“İnsanlık iyilikle yaşar”

Derneğimiz, insani değerleri maddi ve manevi veçheleri ile birlikte kabul etmiş ve yalnız maddi değerler üzerinde durmadan, insanlığı tanışan, anlaşan ve yardımlaşan bir bütün olarak mütalaa etmiştir.

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık.”

Hucurât Suresi 13. Ayet Meali

Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü önemli kazanımlardan biri olarak gören Oyuncaksız Çocuklar İçin, ruhi ve dünyevi olarak tüm insanlığı faaliyet ve hizmet sahası olarak görmektedir.

Numan ibni Beşir’den; Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: 
“Allah’ın çizdiği sınırları koruyan ve korumayan kimse, gemideki şu topluluğa benzer. Bu topluluk gemideki yerlerini kur’a ile belirlerler. Buna göre, bazıları geminin üst katına, bazıları ise, geminin alt katına yerleşirler. Geminin alt katında olanlar, susadıkları zaman üst kattakilere çıkarlar. Derken kendi kendilerine “kendi bulunduğumuz kattan bir delik açsak ve üst kattakilere zarar vermesek” derler. Bu durumda, eğer üst kattakiler, onları bu istekleriyle baş başa bırakırlarsa, hepsi birlikte batmaya mahkumdur. Eğer onlara engel olurlarsa, hem onlar hem de kendileri kurtulur.”

Buharî, Tirmizi, Müsned

Oyuncaksız Çocuklar İçin, iyilik ve paylaşma vizyonunun sosyal hayatın bizzat içinde ve fertlerin şuurunda yer bulması gerekliliği bilinciyle hareket etmektedir. Acil yardım kampanyalarının yanı sıra sürdürülebilir ve kalıcı çalışmalar organizasyonumuzun önceliğini oluşturmaktadır.